SKJ

Dzisiaj jest poniedziałek, 20.05.2019r.

pegasus

Informacje o sekcjiCzłonkowie

Równolegle ze Studenckim Klubem Jeździeckim działa Sekcja Jeździecka przy Politechnice Radomskiej. Została utworzona w 2000 roku i zarejestrowana sądownie jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Utworzenie Sekcji umożliwia szerszy rozwój ośrodka, pozwala m. in. na start członków Klubu/Sekcji w zawodach sportowych, co sprzyja poprawie wyszkolenia jeźdźców i koni. Ma również niebagatelne znaczenie w kontaktach z władzami miasta i regionu, a także przedstawicielami praktyki gospodarczej. Członkowie Studenckiego Klubu Jeździeckiego są równocześnie członkami Sekcji Jeździeckiej. Nadmienić tu trzeba, że ani SKJ ani Sekcja nie prowadzą działalności gospodarczej, a środki uzyskiwane w ramach funkcjonowania ośrodka są w całości przekazywane na utrzymanie i rozwój bazy treningowej.