SKJ

Dzisiaj jest wtorek, 17.07.2018r.

pegasus

11 Pułk"Beliniak"Jedną z najbardziej znanych i widowiskowych form działalności Klubu, jest kontynuowanie tradycji kawaleryjskiej. Członkowie SKJ tworzą pododdział konny, który w barwach 4 Szwadronu Radomskiego, wchodził ongiś w skład 11 Pułku Ułanów Legionowych. Uczestniczy on od 1995r. w uroczystościach świąt państwowych na ulicach Radomia. Współcześni ułani radomscy, wspólnie z podobnymi grupami w kraju, tworzą Kawalerię Ochotniczą R.P. Sami zaś stanowią Oddział Radomski Stowarzyszenia Miłośników Barwy i Tradycji 11 Pułku Ułanów Legionowych. Działalność kawalerzystów prowadzona jest w ścisłej współpracy z władzami wojskowymi garnizonu radomskiego. Członkowie pododdziały mają zgodę na używanie mundurów i stopni kawaleryjskich. Działalność to nadzorowana jest przez Stowarzyszenie Weteranów Żołnierzy 11 Pułku Ułanów Legionowych, którzy wyróżnili niektórych członków pododdziału, prawem do posiadania Krzyża – Odznaki pułkowej. Radomski pododdział konny, uczestniczy aktynie w rekonstrukcji historycznej wydarzeń z okresu II Wojny Światowej oraz Powstania Styczniowego. Dowódca pododdziału jest V-ce Prezes S.K.J. Paweł Łuk – Murawski, podporucznik kawalerii ochotniczej.

Do ważniejszych wydarzeń z życia pododdziału należały:

Regularny od 1997r. udział w spotkaniach z weteranami 11 Pułku Ułanów Legionowych, oraz uczestnictwo w Świętach pułku w Ciechanowie.

- pierwszy wyjazd patrolu ułańskiego, na uroczystości odsłonięcia Płyty Grobu Nieznanego Żołnierza przed kościołem garnizonowym w Radomiu w dniu 3 maja 1995r,

- listopad 1997r. XX Lecie SKJ, przekazanie przez weteranów pułku, praw do posiadania barw i tradycji 4 Szwadronu, oraz pierwszych Odznak pułkowych,
- listopad 1998r. udział w uroczystościach odsłonięcia repliki Pomnika Czynu Legionów w Radomiu, w których uczestniczyli również członkowie Zarządu Głównego S.M.B.i T. 11 P.U.L. ze Słupna k/Warszawy,
- maj 2003r. przekazanie honorowego szefostwa Szwadronu, dla Prezydenta Miasta Radomia,
- wrzesień 2003r. zaprzysiężenie Radomskiego Pododdziału Konnego,
- wrzesień 2004r. Prezydent Miasta Radomia wręcza Pododdziałowi, Proporzec Honorowy,
- styczeń 2005r. udział w pierwszej rekonstrukcji z czasów Powstania Styczniowego, Muzeum Wsi Radomskiej,
- wrzesień 2004r. udział po raz pierwszy w „Bitwie nad Bzurą”,
- maj 2005r. udział w obchodach 60 Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w /rekonstrukcja defilady zwycięstwa/, Praga Republika Czeska,

- luty 2006r. wyjazd D-cy Pododdziału na Wileńszczyznę. Salut ułański przed Mauzoleum Marszałka Piłsudskiego. Wilno, cmentarza na Rossie,
- kwiecień 2006r. udział w uroczystościach wręczenia repliki sztandaru 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie.
- maj 2006r. udział w obchodach 350 Rocznicy Bitwy pod Warką i ślubów Króla Jana Kazimierza. Grabów nad Pilica i Wyborów.